FUN SCHOOL GYEREK NYELVISKOLA

TANFOLYAMOK

A FUN SCHOOL óvodások, kisiskolások számára indított nyelvi kurzus, ahol könnyedén és vidáman tanulhatnak idegen nyelveket a jelentkezők.(angol; német,francia,)

A Fun School óráit az English Dream Oktatási Kft nyelvtanárai tartják a hozzánk jelentkező kis diákoknak.

Nyelvoktatás – “Nyelvtudás könnyen és vidáman”

Mottónk is hírdeti, itt a gyerekek örömmel sajátíthatják el a választott nyelvet mondókák, dalok és érdekes feladatok segítségével, melyhez segítségül hívunk különböző történetek főszereplőit.
Hiszünk és bíznunk abban, hogy idegen nyelvet a legkönnyebben megszerettetni a kisgyermekekkel: sok-sok szeretettel, játékkal, mozgással, mókával és dallal lehet, hiszen ezek azok a dolgok, amin keresztül közelebb juthatunk a gyerekekhez, kielégíthetjük kíváncsiságukat.

Sok éves tapasztalatunk is azt bizonyítja, hogy a mozgáson keresztül még hatékonyabban és élvezetesebben tudjuk a gyerekeket játékosan bevezetni az angol nyelv szépségébe, dallamába és vidámságába.

HOGYAN CSINÁLJUK ?

Játékosan, változatos mozgásformákkal, vidáman, könnyedén, túlterheltség, gátlások és stressz nélkül kezdjük el a korai nyelvoktatást. Mindezt a gyerekek életkori sajátosságainakmegfelelően,képzett pedagógusok vezetésével, aki nem csak az idegen nyelvet ismeri kiválóan, hanem a gyerekhez vezető utat is. A nyelvoktatás lényege, hogy a mozgáson keresztül érdekes, izgalmas játékokkal vezetjük be a gyerkőcöket az idegen  nyelv világába, ahol csupa újdonság és izgalom vár rájuk.

Foglalkozásainknak az idegen nyelv megismerése és megszerettetése mellett még számos előnye van, mint például fejleszti a gyerekek mozgáskoordinációját, ritmusérzékét, segíti atársas beilleszkedést és növeli az önbizalmat.

 A kisgyerek cselekvésen keresztül tanul:

Minden olyan játék, vagy játékos feladat, ahol a testét kell használni, kommunikációval bír. Minél korábban kezdjük, annál könnyebben és gyorsabban lehet eredményt elérni. Legfontosabb feladatunk a szókincs folyamatos bővítése, hisz a gyerek először csak megfigyelőként vesz részt egy-egy foglalkozáson, majd egy idő után kezd el reagálni a dolgainkra. Majd kész mondatokat gyárt saját magától

Angol nyelvű, vidám, pergő mondókák, dalok adják a foglalkozás alaphangulatát, ezeknek a ritmusára zajlik a torna, mozgás, játék. Segítséget nyújtanak a különböző hanganyagok, CD-k és DVD-k is. A torna 45 perces, a gyerekek angol nyelvű irányítással tornáznak, mozognak, játszanak saját életkoruknak megfelelő módon, használva a mozgásokhoz tartozó mondókákat és dalokat.

FEJLESZTÉS

Minden korosztálynak ugyanolyan formában történik. A különbség csak az, hogy életkoruknak megfelelő szókinccsel, hanganyaggal, mondókákkal és kész mondatokkal bővül a tudásuk. 7 éves kortól már kevesebb hangsúly esik a mozgásra.

A nyelvi képzés sajátossága és egyedisége még itt is abban rejlik, hogy a gyerkőcöket nem “nyúzzuk” a nyelvtan bonyolult szerkezeteivel, hanem megpróbálunk olyan életszerű szituációkat teremteni számukra, ahol ők is könnyedén és vidáman sajátíthatják el az adott idegen nyelvet.

ÉRDEKESSÉGEK AMELYEKET KUTATÓK ÁLLITANAK

Az első hat évben az agy tényeket és információkat fogad be s ezeket elraktározza a memóriába. Egy második nyelv elsajátítása fejleszti a gyermek agyának idegpályáit a halláshoz és általános intelligenciához.

Aki 2 nyelvet hall, két nyelven beszélnek vele az úgy nő fel, hogy mindkettőt érti. Az új nyelv ismerete egy új emberhez kötődik, akivel kapcsolat alakul ki. Ha ez pozitív, akkor a gyerek meg akarja értetni magát a”szeretett” személlyel így motiválva van az aktuális nyelv használatára. A személyes kötődésből fakadó megértési és megértetési vágy kiváltása a kisgyermekkori nyelvtanulás egyik alappillére.

A gyerek nem nyelvet tanul, hanem az anyanyelv elsajátításához hasonlóan „felszedi” az új nyelv szókincsét, szabályait. Eleinte csak értenek, majd megszólalnak. Közös cselekvésekből kitalálják a szavak jelentését.

A nyelvi váltás gyorsan természetessé válik, ha a helyzet kellemes, meleg, barátságos.

Close Menu