A gyerekek részére kialakított „sóhomokozó” egy speciális homokozó, ahol a gyerekek játszva gyógyulhatnak, erősíthetik immunrendszerüket, fejleszthetik koncentrációs képességüket. A só homokozó kristály sóval van feltöltve, és városi szennyeződésektől mentes, természetes környezetet imitáló, tiszta  klímáját a kristály só pára biztosítja, melyet a gyerekek észrevétlenül lélegeznek be. A só homokozó kiválóan alkalmas az egészségmegőrzésre és gyógyulásra mind szülőknek és gyermekeiknek, mind csoportoknak, nevelői felügyelettel.

Wieliczkai sóbányasobanya

A wieliczkai sóbánya Lengyelország egyik legérdekesebb és legismertebb idegenforgalmi látványossága. Az idelátogatók saját szemmel akarnak meggyőződni a több mint 700 éves föld alatti só kitermelés emlékeinek kivételességéről.
A világ minden tájáról ideérkező turisták számára ez jelenti gyakran a legtovább élő emléket Lengyelországról. A wieliczkai sóbánya a materiális kultúra felbecsülhetetlen értékű műemléke, amelynek világra szóló jelentőségét az UNESCO Kulturális és Természeti Világörökség Egyes Listájára való felvétel 1978-ban erősített meg.
Az országos műemlék-jegyzékre 2 évvel korábban vették fel, 1994-ben pedig Lech Wałesa, a Lengyel Köztársaság Elnöke történelmi műemlékké nyilvánította.
A bánya a föld felszíne alatt 64 métertől 327 méterig terjedő, 9 szintből álló vágatok együttese.
Ez a föld alatti labirintus több, mint 300 kilométernyi járatból és kb 3000 db összesen 7,5 millió köbméter köbtartalmú kamrából áll.
A bánya központi részében található, az évszázadok során kitermelt vágatok együttesét műemléknek nyilvánították. Ide tartozik az I.-V. szint ( 4,5 millió köbméternyi vájat). Ez igen jelentős terület, mivel magában foglalja a só kitermelési technikáknak a történelmi korszakokban végbe ment fejlődését bemutató bányatérségeket. Mindez valahol 15 millió évvel ezelőtt kezdődött ( a középső miocén korszakában), amikor az egyre fogyó tenger vízből megkezdődött az oldott só kicsapódása, kikristályosodása. A vízből kiváló só üledék, valamint az általában hozzá társuló kőzetek kitöltötték a Kárpátelői Mélyedéseknek nevezett területet. Ezt követően, többek között a Kárpátok kiemelkedését eredményező intenzív tektonikus folyamatok következtében a sótartalmú üledék eltolódott és felgyűrődött. A folyamatos só kitermelést 1996-ig folytatták. Létezésének kezdetétől egészen 1792-ig a wieliczkai bánya Krakkói Sóbányák néven hercegi, majd királyi tulajdon volt. 1772 és 1918 között a Saliny (akkoriban így nevezték a sóbányákat), osztrák igazgatás alatt állt. Lengyelország függetlenségének visszanyerése után a Lengyel Kincstár tulajdonába került.
A sóbánya világhírű látványosság.

Close Menu